Sử dụng thủy điện nhỏ ở các nước đang phát triển (26/08/2016)

Các kỹ sư thuộc Trường đại học bang Oregon (Mỹ) đã xây dựng một gói phần mềm mô hình hóa mới trên máy tính để mọi người ở bất cứ đâu trên thế giới có thể sử dụng cho việc đánh giá tiềm năng thủy điện dòng chảy quy mô nhỏ của một dòng sông. Đây là lựa chọn có tầm quan trọng đặc biệt để sản xuất điện ở các nước đang phát triển.