Châu Âu bổ sung thêm 4,9GW điện gió trong nửa đầu năm 2019 (30/08/2019)

Theo số liệu công bố ngày 25/7/2019 của Hiệp hội Năng lượng gió Châu Âu WindEurope, Châu Âu đã bổ sung thêm 4,9GW công suất điện gió mới trong nửa đầu năm 2019. Công suất lắp đặt điện gió mới kết hợp cả trên bờ và ngoài khơi tăng so với cùng kỳ năm ngoái (4,5GW), nhưng công suất lắp đặt trên bờ đã giảm do các vấn đề nghiêm trọng diễn ra ở Đức. Châu Âu đã lắp đặt 2,9GW điện gió trên bờ trong nửa đầu năm 2019, giảm so với 3,3GW trong cùng kỳ năm 2018.