Chi tiêu hiệu suất điện năng toàn cầu dự kiến sẽ đạt gần 60 tỷ USD vào năm 2028 (26/03/2020)

Công ty Navigant Research (Mỹ) đã thực hiện một báo cáo mới để nghiên cứu về thị trường hiệu suất năng lượng của các công ty điện lực và các chính phủ. Báo cáo này xem xét thị trường hiệu suất năng lượng toàn cầu, phân tích về các vấn đề thị trường (bao gồm các yếu tố thúc đẩy) và các rào cản gắn liền với phát triển hiệu suất năng lượng toàn cầu (bao gồm tổng quan khu vực về phát triển hiệu suất năng lượng quan trọng, dự báo thị trường toàn cầu về chi tiêu theo chương trình và công suất hàng năm được cung cấp theo khu vực và phân khúc khách hàng đến năm 2028).