Phòng thí nghiệm thử nghiệm điện GCC (29/11/2019)

“Phòng thí nghiệm thử nghiệm điện GCC” (GCC ETL) tại Dammam, Ả Rập Saudi đã được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2021. Sau khi hoàn thành, dự án trị giá 22 triệu USD này sẽ là phòng thí nghiệm thử nghiệm lớn nhất toàn khu vực Trung Đông và là phòng thí nghiệm thử nghiệm lớn nhất trên thế giới được xây dựng trong một giai đoạn xây dựng duy nhất.