GE và Sumitomo xây dựng nhà máy điện chu trình kết hợp độc lập đầu tiên của Sharjah (18/04/2019)

Tập đoàn GE (Mỹ) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã đạt được một cột mốc cộng tác công-tư thông qua việc ký Thỏa thuận mua bán điện (PPA) 25 năm với Cục Điện và Nước Sharjah (SEWA, Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập) để phát triển, xây dựng và vận hành nhà máy điện chu trình kết hợp công suất 1,8GW đặt tại Hamriyah (Sharjah).