• Sách mới
 • Các lựa chọn năng lượng thay thế mới nổi dùng cho môi trường bền vững

  Đăng ngày: 28/05/2019

  Cuốn sách này bàn về vai trò của các công nghệ bền vững trong số các lựa chọn sản xuất năng lượng cho môi trường sạch. Cuốn sách bao gồm một phổ rộng các phương pháp sản xuất năng lượng, tập trung vào năm chủ đề chính: (i) các nguồn năng lượng tái tạo và những tiến bộ gần đây, (ii) các công nghệ xanh mới nổi để phát triển bền vững, (iii) đánh giá về sinh khối trong sản xuất năng lượng sinh học bền vững, (iv) quản lý chất thải rắn và tiềm năng của chúng trong việc phát ra năng lượng và (v) các ứng dụng năng lượng mặt trời, hệ thống tích trữ, và truyền nhiệt..

 • Phân tích và tối ưu hóa để tích hợp năng lượng tái tạo

  Đăng ngày: 23/05/2019

  Phạm vi của cuốn sách này bao gồm mô hình hóa và dự báo năng lượng tái tạo, vận hành và lập kế hoạch hệ thống điện có tích hợp năng lượng tái tạo. Phần đầu tiên trình bày các lý thuyết toán học của toán học ngẫu nhiên; phần thứ hai trình bày các kỹ thuật mô hình hóa và phân tích để phát ra năng lượng tái tạo; phần ba cung cấp các giải pháp về cách xử lý sự không chắc chắn của năng lượng tái tạo trong vận hành hệ thống điện..

 • Sổ tay Nghiên cứu về Vận hành và Điều khiển Hệ thống Điện Thông minh (Những Tiến bộ trong Kỹ thuật Máy tính và Điện)

  Đăng ngày: 21/05/2019

  Cuốn sách này là một bộ sưu tập các nghiên cứu đổi mới về những phát triển lý thuyết và thực tiễn trong vận hành và điều khiển hệ thống điện thông minh có tính đến cả các hệ thống lưới điện thông minh và lưới điện siêu nhỏ..

 • Nhà máy điện mặt trời: Các kỹ thuật điều khiển và tối ưu hóa tiên tiến

  Đăng ngày: 15/05/2019

  Cuốn sách này thảo luận về các kỹ thuật điều khiển và tối ưu hóa theo nghĩa rộng nhất, bao gồm các kết quả mới mang tính lý thuyết và các ứng dụng của các phương pháp mới được phát triển dùng cho các hệ thống quang điện (PV). Vượt ra ngoài các kỹ thuật điều khiển cổ điển, cuốn sách thúc đẩy việc sử dụng các chiến lược điều khiển và tối ưu hóa hiệu quả hơn dựa trên các mô hình tuyến tính hóa và các mô hình thuần túy liên tục (hoặc rời rạc). Các chiến lược mới này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả các hệ thống PV mà còn giảm chi phí cho mỗi kWh sản xuất ra..

 • Mô hình hóa các Hệ thống Năng lượng: Các Nguyên lý và Ứng dụng

  Đăng ngày: 08/05/2019

  Cuốn sách này là tài liệu hướng dẫn tham khảo ban đầu cho những người nghiên cứu áp dụng các mô hình trong các hệ thống năng lượng. Mở đầu với việc phân loại các mô hình năng lượng và xử lý các mô hình mô tả và phân tích, cuốn sách cung cấp cho người đọc các nguyên lý cơ bản làm nền tảng cho các mô hình năng lượng và định vị các nguyên tắc này trong bối cảnh nghiên cứu hệ thống năng lượng..

 • Internet kết nối vạn vật dùng cho lưới điện thông minh: Thách thức trong thiết kế và các mô hình thiết kế (Hệ thống điện)

  Đăng ngày: 07/05/2019

  Cuốn sách giải thích các nguyên lý cơ bản của lý thuyết điều khiển áp dụng cho các hệ thống Internet kết nối vạn vật (IoT), các lưới điện thông minh và các ứng dụng của nó. Cuốn sách thảo luận về những thách thức mà các hệ thống quy mô lớn đặt ra, mô tả chi tiết các xu hướng và thách thức hiện tại cũng như tương lai trong việc ra quyết định đối với IoT, cho thấy việc nghiên cứu trong công nghiệp và học thuật đang diễn ra trong lĩnh vực các ứng dụng thuộc phạm vi lưới điện thông minh..

 • Mô phỏng quá độ điện từ trong hệ thống điện (Kỹ thuật năng lượng)

  Đăng ngày: 07/05/2019

  Hiểu biết chính xác về quá độ điện từ trong hệ thống điện là rất quan trọng đối với việc vận hành mạng lưới hệ thống điện một cách kinh tế, hiệu quả và thân thiện với môi trường mà không ảnh hưởng đến độ tin cậy và chất lượng của việc cấp điện..

 • Các hộ tiêu thụ điện lớn mua năng lượng một cách chắc chắn

  Đăng ngày: 06/05/2019

  Cuốn sách này xác định những thách thức mà các hộ tiêu thụ điện lớn phải đối mặt khi họ sử dụng một số nguồn để có được năng lượng. Sự thâm nhập lớn của các nguồn năng lượng phân tán và tính không liên tục của năng lượng tái tạo có thể khiến hoạt động của hộ tiêu thụ điện lớn gặp rủi ro..

 • Động lực học và điều khiển truyền tải điện và các lưới điện siêu nhỏ

  Đăng ngày: 22/04/2019

  Cuốn sách này đánh giá xúc tích và toàn diện về những phát triển và nghiên cứu gần đây nhất về động lực học và điều khiển lưới điện. Ngoài ra, các tác giả trình bày nội dung cuốn sách theo một phong cách mới làm nổi bật vai trò của các lưới truyền tải và phân phối điện nhằm đảm bảo độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện..

 • Nguyên lý cơ bản về phân tích mạch hiện đại và tổng hợp bộ lọc: Phương pháp hàm truyền

  Đăng ngày: 19/04/2019

  Cuốn sách giáo khoa này giải thích các nguyên lý cơ bản của mạch điện và sử dụng hàm truyền như một công cụ để phân tích các mạch điện, hệ thống và bộ lọc. Tác giả tránh phép biến đổi Fourier và các mạch ba pha, vì các chủ đề này thường không được dạy trong các khóa học về mạch điện..

Trang 1/ 30 (Tổng: 300)
Thông tin hữu ích