• Sách mới
 • Cơ sở hạ tầng truyền thông lưới điện thông minh: Dữ liệu lớn, Điện toán đám mây và Bảo mật

  Đăng ngày: 26/10/2018

  Đây là cuốn sách hướng dẫn toàn diện các vấn đề về cơ sở hạ tầng truyền thông, các ứng dụng liên quan và các vấn đề khác liên quan đến lưới điện thông minh. Phần nội dung của cuốn sách trình bày sự khác biệt giữa lưới điện thông minh và công nghệ lưới điện truyền thống. Về cơ bản, lưới điện thông minh có cơ sở hạ tầng truyền thông tiên tiến để thực hiện trao đổi thông tin 2 chiều giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng..

 • Năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển: Phát triển tại địa phương và các khía cạnh kinh tế-kỹ thuật

  Đăng ngày: 23/10/2018

  Vai trò của năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển là rất quan trọng, bao gồm khả năng tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại ở nông thôn, giảm thiểu biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, tạo việc làm xanh và cuối cùng là cải thiện chất lượng cuộc sống. Các công nghệ năng lượng tái tạo hiện đang là một trong những chiến lược quan trọng nhất trong việc ứng phó với vấn đề phát triển năng lượng bền vững và biến đổi khí hậu..

 • Các hệ thống quang điện nối lưới

  Đăng ngày: 15/10/2018

  Cuốn sách này đưa ra cái nhìn tổng thể độc đáo về việc phát điện và tích hợp quang điện vào lưới điện. Cuốn sách mô tả các yếu tố chính cũng như các phương pháp mô hình hóa và điều khiển hệ thống quang điện. Cuốn sách cũng trình bày chi tiết quá trình tích hợp quang điện vào lưới điện, bao gồm các yêu cầu của lưới điện, các chức năng điều khiển nhà máy và hỗ trợ lưới điện..

 • Cẩm nang về mô hình hóa quang điện

  Đăng ngày: 15/10/2018

  Cuốn sách này mang đến cho bạn đọc kiến thức sâu rộng về mô hình hóa cơ bản của các linh kiện quang điện (PV). Sau khi trình bày về giới hạn độc lập của vật liệu chuyển đổi quang điện, tác giả giới thiệu lý thuyết nổi tiếng nhất về mô hình hóa silicon "cổ điển". Dựa trên lý thuyết đó, đối với từng vật liệu PV quan trọng nhất, hiệu suất của chúng trong các điều kiện khác nhau được mô hình hoá..

 • Phát điện truyền thống và thay thế: Nhiệt động lực học, giảm thiểu và bền vững

  Đăng ngày: 12/10/2018

  Cuốn sách là một tài liệu hướng dẫn rất cần thiết và cập nhật về sản xuất điện truyền thống và thay thế vượt ra ngoài các phương pháp sản xuất điện truyền thống. Cuốn sách giới thiệu nhiều thay đổi ​​gần đây trong sản xuất điện và cách chúng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại sự ấm lên toàn cầu và nâng cao hiệu suất sản xuất điện..

 • Sổ tay Tích trữ Năng lượng: Nhu cầu, Công nghệ, Tích hợp

  Đăng ngày: 08/10/2018

  Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các khía cạnh khác nhau của tích trữ năng lượng. Sau khi giải thích tầm quan trọng và vai trò của tích trữ năng lượng, cuốn sách đưa ra những thảo luận về nhu cầu giải pháp tích trữ năng lượng liên quan đến cung cấp điện năng, nhiệt và nhiên liệu theo quá trình chuyển dịch năng lượng..

 • Vận hành thông minh các hệ thống phân phối điện: Các khái niệm và ứng dụng

  Đăng ngày: 04/10/2018

  Cuốn sách này thảo luận về việc vận hành các hệ thống phân phối điện, trình bày các khái niệm và ứng dụng hiện đại với trọng tâm là tích hợp để vận hành và các lưới điện thông minh. Các tác giả đề cập đến các khái niệm và kỹ thuật chính trong việc chủ động quản lý vận hành hệ thống phân phối điện thông minh, bao gồm ước tính trạng thái, tự sửa chữa, điều khiển volt-var, các hệ thống bảo vệ, lập kế hoạch vận hành, điều độ thương mại và điều độ khẩn cấp..

 • Điện năng: Hoạt động phân phối khẩn cấp

  Đăng ngày: 03/10/2018

  Cuốn sách này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của hoạt động phân phối khẩn cấp. Cuốn sách sử dụng phương pháp lý thuyết đồ thị và nghiên cứu (các) hệ thống con để xử lý các khía cạnh vận hành dẫn tới sự cố chạm chập để quyết định có thể cấu hình lại lộ xuất tuyến. Các chủ đề bao gồm:.

 • Nguyên lý của các tuabin khí mặt trời dùng để phát điện (Năng lượng xanh và công nghệ)

  Đăng ngày: 24/09/2018

  Đây là cuốn sách đầu tiên dành riêng cho các tuabin khí mặt trời, cung cấp kiến thức cơ bản và những phát triển tiên tiến nhất trong lĩnh vực này. Tuabin khí là một động cơ nhiệt, trong đó hỗn hợp nhiên liệu và không khí được đốt cháy trong buồng đốt, là bộ phận hợp thành của dòng chất lưu làm việc..

 • Energy Internet và We-Energy (Nguồn năng lượng tái tạo và tích trữ năng lượng)

  Đăng ngày: 18/09/2018

  Cuốn sách tập trung vào cơ cấu và việc triển khai các hệ thống tích hợp năng lượng với các công nghệ năng lượng và điều khiển thông minh. Cuốn sách mô tả chi tiết We-Energy, một chế độ tương tác năng lượng mới dựa trên mô hình máy tính-vật lý của kinh tế-năng lượng, có thể sử dụng để giải quyết vấn đề cung cấp và sử dụng năng lượng..

Trang 1/ 25 (Tổng: 242)
Thông tin hữu ích