• Sách mới
 • Những tiến bộ trong các hệ thống điều khiển và tín hiệu điện: Công trình nghiên cứu chọn lọc của AECSS 2019

  Đăng ngày: 30/07/2020

  Cuốn sách này trình bày các công trình nghiên cứu chọn lọc của Hội nghị quốc tế về những tiến bộ trong các hệ thống tín hiệu và điều khiển điện (AECSS) năm 2019. Trọng tâm là những phát triển hiện tại về các hệ thống điều khiển và tín hiệu trong kỹ thuật điện, và bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như các hệ thống điện, hệ thống năng lượng, lưới điện siêu nhỏ, lưới điện thông minh, mạng lưới điện, các hệ thống mờ và điều khiển chúng..

 • Phát triển bền vững về năng lượng và môi trường: Công trình nghiên cứu chọn lọc của ICSDEE 2019

  Đăng ngày: 28/07/2020

  Cuốn sách này trình bày các công trình nghiên cứu được đánh giá chọn lọc của Hội nghị quốc tế về phát triển bền vững về năng lượng và môi trường (ICSDEE) năm 2019. Trọng tâm là nghiên cứu mới về các tài nguyên năng lượng tái tạo và các vấn đề môi trường và việc triển khai nhằm tăng cường phát triển bền vững..

 • Thiết kế với thiết bị quang điện

  Đăng ngày: 21/07/2020

  Cuốn sách cho phép độc giả dễ dàng thiết kế các sản phẩm, tòa nhà và xe cộ mới thông qua việc sử dụng các sản phẩm PV sáng tạo. Cuốn sách thảo luận các PV tích hợp sản phẩm bao gồm các ứng dụng điện mặt trời dùng cho các hệ thống di động và tích hợp tòa nhà cùng với các thông tin liên quan đến thiết kế và chế tạo pin mặt trời. Khi minh họa các trường hợp thiết kế của các sản phẩm khác nhau sử dụng PV, cuốn sách đặc biệt chú ý đến người dùng cuối và các khía cạnh môi trường của các ứng dụng PV..

 • Nguyên lý cơ bản và đặc điểm nguồn gốc của các hệ thống năng lượng tái tạo (Nano và năng lượng)

  Đăng ngày: 16/07/2020

  Cuốn sách giáo khoa này dành cho những người có ít hoặc không có nền tảng về kỹ thuật điện hoặc năng lượng tái tạo. Nội dung cuốn sách bao gồm điện năng từ các nguồn năng lượng thay thế (năng lượng mặt trời, gió, nước, thủy điện, địa nhiệt và năng lượng đại dương)..

 • Các hệ thống điện trong tòa nhà và các mạng lưới phân phối: Giới thiệu (Nano và năng lượng)

  Đăng ngày: 09/07/2020

  Cuốn sách trình bày mọi khía cạnh quan trọng, mới và thông thường của các hệ thống điện trong tòa nhà, phân phối điện, chiếu sáng, máy biến áp và máy điện quay, đi dây điện và các công trình lắp đặt trong tòa nhà. Mỗi chương của cuốn sách đều đưa ra các ví dụ, các câu hỏi và vấn đề cuối chương, nghiên cứu tình huống và các cân nhắc thiết kế..

 • Lập kế hoạch và thiết kế lưới điện siêu nhỏ: Hướng dẫn ngắn gọn

  Đăng ngày: 02/07/2020

  Cuốn sách là tài liệu hướng dẫn chi tiết và có uy tín về các hệ thống lưới điện siêu nhỏ (microgrid). Các tác giả nghiên cứu những gì liên quan đến thiết kế lưới điện siêu nhỏ, xem xét quá trình lập bản đồ thiết kế để khai thác các công nghệ có sẵn..

 • Giới thiệu về lưới điện một chiều siêu nhỏ

  Đăng ngày: 01/07/2020

  Cuốn sách thực tế này hướng dẫn cách phát triển và triển khai lưới điện một chiều siêu nhỏ (DC microgrid) như các hệ thống con tiềm năng của lưới điện thông minh.

 • Lưới điện thông minh dựa trên blockchain

  Đăng ngày: 23/06/2020

  Cuốn sách trình bày các ứng dụng mới nổi của blockchain trong hệ thống điện và xem xét các phát triển tương lai trong việc sử dụng công nghệ blockchain trên thị trường năng lượng. Sự tăng trưởng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo trong các hệ thống điện và các phát triển đáng kể trong các hệ thống viễn thông đã dẫn đến các thiết kế thị trường mới được sử dụng để bao trùm cả phát điện phân tán và không thể tiên đoán được..

 • Những tiến bộ trong các công nghệ năng lượng xanh hơn

  Đăng ngày: 22/06/2020

  Cuốn sách này trình bày các hoạt động nghiên cứu đang diễn ra của các công nghệ năng lượng tái tạo hiện có và các phương pháp tiếp cận hướng tới công nghệ sạch mở đường tới mô hình kinh tế xã hội để các thế hệ hiện tại và tương lai sống trong một môi trường sạch và lành mạnh..

 • Phân tích chạm chập và thiết kế hệ thống bảo vệ lưới điện DC (Hệ thống điện)

  Đăng ngày: 12/06/2020

  Cuốn sách là tài liệu hướng dẫn tham khảo toàn diện liên quan đến các chủ đề quan trọng về phân tích sự cố và thiết kế hệ thống bảo vệ lưới điện một chiều (DC), ở các cấp điện áp và các ứng dụng khác nhau. Cuốn sách bổ sung nghiên cứu rất cần thiết giúp thực hiện trên quy mô lớn các lưới điện DC hiệu quả năng lượng..

Trang 1/ 42 (Tổng: 412)
Thông tin hữu ích