Kiểm tra thời gian GIS với bộ cảm biến dòng (23/11/2017)

Tập đoàn điện tử OMICRON (Mỹ) giới thiệu Hệ thống thử nghiệm máy cắt điện CIBANO 500. Đây là hệ thống cảm biến dòng (CSM) mới giúp kiểm tra thời gian ngắt của bộ ngắt mạch. CIBANO 500 cho phép xác định chính xác các thời gian thao tác của máy cắt điện mặc dù trên thực tế trạm đóng cắt cách điện bằng khí (GIS) được nối đất ở cả hai bên (để đảm bảo an toàn).