NYPA sử dụng mô phỏng kỹ thuật số hệ thống điện bang New York để thử nghiệm các công nghệ lưới tiên tiến (28/12/2018)

Cục Điện lực bang New York (NYPA, Mỹ), tổ chức điện lực công lớn nhất bang, sẽ thử nghiệm, lập mô hình và phát triển các giải pháp sáng tạo cho các hệ thống năng lượng tại Phòng thí nghiệm Sáng tạo Lưới điện Tiên tiến về Năng lượng (AGILe) – tại trụ sở của Cục ở thành phố White Plains (bang New York, Mỹ) - cơ sở nghiên cứu và phát triển của NYPA.