QUY ĐỊNH CHUNG

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE

http://cosodulieu.evn.com.vn

 XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY VÌ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG WEBSITE http://cosodulieu.evn.com.vn

 1. Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến với website http://cosodulieu.evn.com.vn

Việc bạn sử dụng Website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với bạn đồng ý với những quy định dưới đây (Quy định sử dụng). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website và những dịch vụ của website.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Quy định sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem quy định sử dụng mỗi khi vào website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đồng ý với Quy định sử dụng mới của chúng tôi.

 2. Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng http://cosodulieu.evn.com.vn sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

 3. Các quyền liên quan

 3.1. Quyền sở hữu trí tuệ

- Tất cả nội dung tài liệu trên trang web http://cosodulieu.evn.com.vn là: Bản quyền thuộc về EVNEIC, và/hoặc tên tác giả, đơn vị đính kèm tài liệu.

- Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website http://cosodulieu.evn.com.vn đều thuộc về http://cosodulieu.evn.com.vn hoặc cấp phép hợp pháp cho http://cosodulieu.evn.com.vn sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của http://cosodulieu.evn.com.vn, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào của website http://cosodulieu.evn.com.vn hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong http://cosodulieu.evn.com.vn.

- Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

- Bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

- Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới http://cosodulieu.evn.com.vn và/hoặc dịch vụ của http://cosodulieu.evn.com.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ hoặc đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

 3.2. Quyền của chủ thể cung cấp thông tin

* Đối với nhân viên hợp đồng ngắn,dài hạn, chuyên gia, thử việc,... thực hiện theo công việc được EVNEIC giao: Chỉ có quyền đăng tên tác giả đối với bài viết, ảnh, tác phẩm của bản thân khi được EVNEIC duyệt và cho phép đăng tải trên website của EVNEIC, còn quyền sở hữu những thông tin trên thuộc về EVNEIC.

* Đối với cộng tác viên thực hiện công việc theo hợp đồng cộng tác viên hoặc theo văn bản thỏa thuận giữa EVNEIC với cộng tác viên (có biên bản thỏa thuận): Mọi tác phẩm, tài liệu đăng trên website của EVNEIC đều thuộc sở hữu của EVNEIC.

* Đối với cộng tác viên là CBCNV thuộc các đơn vị trong EVN: Tất cả các tài liệu (Ảnh, bài viết, video, dự án điện...) do đội ngũ trên cung cấp thuộc quyền quản lý của EVN, tác giả chỉ có quyền đăng tên tác giả đối với những tác phẩm của mình.

* Đối với những tài liệu EVNEIC tự thu thập: Tất cả những tài liệu này EVNEIC xử lý nhằm phục vụ công tác nghiên cứu cho CBCNV ngành Điện, còn bản quyền thuộc về tác giả đính kèm tài liệu. Nếu bạn khai thác và sử dụng ngoài mục đính trên thì phải liên hệ trực tiếp với tác giả đính kèm tài liệu.

* Đối với tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học của ngành Điện do EVN cấp kinh phí thực hiện: Bản quyền các tài liệu này thuộc EVN.

 4. Sử dụng những dịch vụ thông tin và hành vi của bạn

Khi sử dụng website này và các dịch vụ được cung cấp, bạn hoàn toàn đồng ý cho rằng:

* Bạn phải đảm bảo rằng các tài liệu của website http://cosodulieu.evn.com.vn chỉ được sử dụng vào mục đích phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và không được quyền khai thác, sử dụng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của http://cosodulieu.evn.com.vn.

* Bạn sẽ không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

* Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác xem và sử dụng website http://cosodulieu.evn.com.vn.

* Bạn sẽ không gửi lên hoặc truyền phát từ website http://cosodulieu.evn.com.vn bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe doạn, lăng mạ, thù hận, kích động hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội hoặc thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt hoặc xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

* Bạn sẽ không gửi lên hoặc truyền từ website http://cosodulieu.evn.com.vn bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.

* Bạn sẽ không gửi lên hoặc truyền từ website http://cosodulieu.evn.com.vn bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virut, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào, không tải xuống bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của bạn, trừ khi đó là phần mềm được cung cấp miễn phí.

* Bạn sẽ không được tải xuống và truyền bá bất cứ file nào không được phép truyền bá một cách hợp pháp.

* Bạn sẽ không được làm sai hoặc xóa thẩm quyền tác giả, thông cáo pháp luật hoặc dấu hiệu chủ quyền hoặc nhãn mác của nguồn ban đầu của phần mềm hoặc những thành phần khác chứa đựng bên trong một file được tải lên.

 5. Phạm vi tra cứu và quy trình cung cấp toàn văn tài liệu

* Đối với người dùng không có tài khoản truy cập: Được xem toàn văn (không được tải về) các tài liệu Điểm báo, Ảnh ngành Điện, Tạp chí trong nước.

* Đối với người dùng có tài khoản truy cập: Được xem toàn văn (không được tải về) toàn bộ các tài liệu có trong ngân hàng dữ liệu.

* Đối với người dùng có nhu cầu cung cấp toàn văn tài liệu, thực hiện theo các bước sau:

+ Liên hệ qua email của website: Đối với các tài liệu thuộc các CSDL Tạp chí nước ngoài, Dự án điện, Video, Ảnh ngành Điện, Tạp chí trong nước, Điểm báo (Địa chỉ email: evneic@evn.com.vn).

+ Liên hệ qua đường công văn: Đối với các tài liệu thuộc các CSDL Sách, Đề tài nghiên cứu khoa học.

Địa chỉ gửi công văn: Trung tâm Thông tin Điện lực, Tầng 15, Tháp A tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

 6. Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào http://cosodulieu.evn.com.vn hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

 7. Liên kết đến những cơ quan, đơn vị thứ ba

http://cosodulieu.evn.com.vn có thể chứa đựng những liên kết tới những website khác (Các trang liên kết). Những Trang liên kết này không thuộc thẩm quyền của http://cosodulieu.evn.com.vn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ Trang liên kết nào, bao gồm cả giới hạn của bất cứ liên kết nào bên trong mỗi Trang liên kết, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của mỗi Trang liên kết. http://cosodulieu.evn.com.vn không chịu trách nhiệm về bất cứ một sự chuyển giao nào từ bất cứ một Trang liên kết nào. http://cosodulieu.evn.com.vn đang cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện ích để bạn có thể tiếp cận đến những trang Web khác một cách nhanh nhất.

 8. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ chúng tôi cùng http://cosodulieu.evn.com.vn khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định và/hoặc sự sử dụng của bạn với website http://cosodulieu.evn.com.vn. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp. Không thỏa thuận nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc cấu thành bổn phận của chúng tôi đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa ra và giải quyết, cho dù chúng tôi có mặt để tham gia tố tụng, nếu chúng tôi không đưa ra sự đồng ý bằng văn bản trước đó. Chúng tôi có toàn quyền, với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho bạn, đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của chúng tôi sẽ không bị coi là nghĩa vụ.

 9. Từ chối bảo đảm

Chúng tôi không bảo đảm rằng mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virut, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng cả chúng tôi và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào và việc sử dụng những lời tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của bạn, với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

                            

TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN LỰC